Credință și Cultură. Ostilitatea față de valorile creștine