„Nu guști din roade doar fiindcă au crescut în pomi tineri?”

Lumina înțelepciunii și maturizarea duhovnicească nu vin automat, odată cu înaintarea în vârstă, ci ele sunt rodul păzirii poruncilor. Viața sfântă, călăuzirea oferită de Sfânta Scriptură și scrierile Sfinților Părinți, dar mai ales ascultarea de un părinte duhovnic nasc cunoștința înaltă în cel care le urmărește pe acestea. Curăția și nepătimirea nu se dau după ani, ci după smerenie, spune Sfântul Anatolie, unul dintre stareții Mănăstirii Optina. Iar Sfântul Ioan Scărarul învață că darurile nu se dau nici după osteneli și nevoințe trupești, ci după acea virtute a cărei dobândire o râvnim cu toții, smerenia.

Teodor, ucenicul Sfântului Pahomie, cunoștea în adâncime Sfânta Scriptură. Când nu avea decât 20 de ani, cuviosul i-a cerut să spună fraților un cuvânt de învățătură. Teodor, ascultător, a împlinit cererea, grăind multe lucruri de folos. Totuși, unii dintre părinții cu mai multă vechime în mănăstire n-au vrut să-l asculte pe Teodor, zicând: „Ce este aceasta? Un începător să ne învețe pe noi?” Și, părăsind adunarea, s-au împrăștiat pe la chiliile lor. Când Teodor și-a încheiat cuvântul, Sfântul Pahomie a trimis după cei care plecaseră și i-a întrebat: „De ce ați plecat?” „Fiindcă ai pus un tinerel să ne învețe pe noi, care am viețuit mulți ani în mănăstire”, au răspuns aceia.

„Aveți grijă să nu pierdeți virtutea voastră prin trufie!, le-a zis suspinând Pahomie. Nu pe Teodor n-ați vrut să-l ascultați, ci cuvântul lui Dumnezeu. De acesta v-ați depărtat. Căci, iată, nici eu nu sunt mai tânăr decât voi, dar cu multă luare aminte l-am ascultat și am primit de la el mare folos. Oare este înțelept să nu guști din roadele pârguite doar fiindcă au crescut în pomi tineri?”

(Prelucrare după o pildă din volumul Apa vieții, Sophia, 2016)