ΜΑΘΗΜΑΤΑΡΙΟΝ 12Β, μέλος Μπαλασίου Ιερέως, Γρηγόριος Αναστασίου