ΜΑΘΗΜΑΤΑΡΙΟΝ 28Β, Ο Άγγελος εβόα, μέλος Μπαλασίου Ιερέως, Δήμος Παπατζαλάκης.