ianuarie 2020

Deznădejdea nu e mântuitoare

„Dumnezeul meu, ia-mă!” Câți oameni nu zic aceasta în clipe grele! Însă cei mai mulți nu cunosc că aceasta este păcat și că înseamnă lipsă de răbdare și de nădejde în ajutorul lui Dumnezeu. Dar istorioara care urmează o va adeveri cu limpezime. A povestit-o cu multă smerenie și simțire un ieromonah cuvios grec, care…


Vitezele vieții duhovnicești

În viața duhovnicească funcționează alte legi decât în natură. Să mă explic. Urcușul duhovnicesc se face la altă viteză decât ai urca o coamă de deal. Pentru că el nu se termină într-o zi sau două, ci se întinde pe toată durata existenței noastre pământești. Ba continuă, la alți parametri, și în veșnicie. Confucius, celebrul…


Climat – Demostene Andronescu

”În mine ieri a fost aşa furtună Că nu credeam să-mi scape nimic teafăr! Şi nu credeam pe cer să mai rămână Nedezrădăcinat niciun luceafăr. Însă, treptat, s-a potolit furtuna Şi s-a pornit o ploaie înspumată Plângând, m-am uşurat de parcă mâna Lui Dumnezeu mi-a luat durerea toată. Şi-acum e-n mine-o linişte de parcă M-am…


Promisiunea

Într-o noapte rece, un miliardar a întâlnit un biet bătrân, afară. L-a întrebat: „Nu simți că este frig afară și nu porți niciun palton”? Bătrânul a răspuns: „Nu am, dar m-am obișnuit cu asta”. Miliardarul i-a răspuns: „Așteaptă-mă! Am să intru acum în casa mea și am să-ți aduc unul.” Bietul bătrân a fost atât…


23 ianuarie 2020 – Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei

Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Episcopiei Spaniei şi Portugaliei, a prezidat joi, 23 ianuarie ac, şedinţa Adunării Eparhiale, organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei. Aceasta este formată din preoţii şi diaconii eparhiei şi din reprezentanți ai credincioșilor mireni. Lucrările ședinței au fost precedate de Sfânta Liturghie…


22 ianuarie – Sfinţirea paraclisului episcopal din Madrid

“Dumnezeu a clădit omul ca omul să clădească pentru El… El a zidit pentru noi lumea. Noi Îi zidim o locuință. Este minunat ca omul să-I poată clădi o locuință Celui ce este prezent pretutindenea… A Ta este Împărăția cerurilor, a noastră este locuința. Preotul aduce aici pâinea în numele Tău și Tu dai tuturor…


Cugetul ascuțit și delicat

Pentru Părinții deșer­tului asceza este importantă. Ea definește, structurează și ritmicizează viața lor. Și totuși, marii părinți nu pierd niciodată ocazia să atragă atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă asceza autonomă. Adică asceza golită de întregul ei conținut spiritual și redusă la un simplu exercițiu fizic, care de multe ori poate să fie extraordinar….


Sfinţi teologi sărbătoriţi în luna ianuarie

Biserica săvârşeşte în luna ianuarie pomenirea mai multor sfinţi teologi, dintre care cei mai de seamă sunt Sfinţii Trei Ierarhi. Pe lângă această triadă de arhierei care au trăit şi scris teologia, adică învăţătura despre Dumnezeu, în luna ianuarie mai săvârşim pomenirea altor sfinţi, atât arhierei, cât şi cuvioşi, care au scris în apărarea sau…


Sfaturi pentru soți

Soții ortodocși trebuie să fie conștienți de faptul că amândoi se împărtășesc de păcat și de greșeli. Trebuie însă ca la baza familiei să fie o comuniune în Hristos prin taina Bisericii – este foarte important! „Ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă”. Nu cred că este posibilă vreo căsătorie fără acordul lui…


Inconştienţi de cine suntem

Experienţa libertăţii interioare determină comportamentul nostru faţă de oameni şi faţă de Dumnezeu. Fiecare persoană este unică şi trebuie să-şi găsească locul său, trebuie să recunoască rolul pe care Dumnezeu i l-a încredinţat în istoria lumii. Scriptura vorbeşte despre chemarea lui Dumnezeu, căruia fiinţa umană trebuie să-I dea ascultare. Şi ce spune Dumnezeu? Să faci…


Dar vorbele!

Deși îmi dau seama că vin în contradicție cu spusele Apostolului (I Corinteni 6, 18-19: „Fugiți de desfrânare! Orice păcat pe care-l va săvârși omul este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării păcătuiește în însuși trupul său. Sau nu știți că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în voi,…


Cain şi Abel sau despre conflictele dintre frați

Una dintre problemele cu care se confruntă familiile cu mai mulți copii constă în conflictele dintre cei mici. Uneori, acestea sunt simple contraziceri reciproce, aproape inofensive, dar, alteori, se transformă în forme de violență cu accente severe, care pot crea traume. În fața tuturor acestor certuri, părinții se simt adesea depășiți de situație, iar alteori…


Gheorghe Eminovici și Mihai, fiul

Se împlinesc 170 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, despre care s-a scris atât de mult, dar parcă niciodată suficient, căci, pe măsură ce îi aprofundăm biografia și opera, descoperim noi valențe ale vieții sale zbuciumate, dar și ale creației sale excepționale. Cum 2020 a fost proclamat de Patriarhia Română drept „An omagial…


Discreția avvei Pimen

Chiar și lumea părinților duhovnicești, a asce­ților și a sfinților nu este lipsită de fricțiunile obișnuite care se nasc în orice comunitate. Nu degeaba părinții Patericului folosesc imaginea pietrelor de râu care se rotunjesc prin contact reciproc pentru a desemna raporturile celor care trăiesc în comunitate. Discreția și delicatețea asceților, uneori felul lor ezitant de…


Propria valoare

Charlie Shedd, un preot ortodox american, într-o carte scrisă pentru fiica sa, volum apărut și în limba romană sub titlul „Scrisori Caterinei”, afirmă că viața este 90% așa cum ți se dă și 10% așa cum ți-o faci. Cam deznădăjduitoare procentele în privința modului de a-ți croi viața după propria voinţă. Dar tocmai de aceea,…


Provocările modernităţii

Trebuie să recunoaştem că trăim într-o vreme în care omenirea se confruntă cu cea mai mare provocare, aceea de a distinge între realitate şi ficţiune, dar şi între adevăr şi propagandă. Percepţia adevărului a fost întotdeauna o provocare pentru lume, iar în era informaţiei, pe care o traversăm, aceasta a devenit de o importanţă capitală. Dacă…


Cum să crești părinți și să educi copii. Dilemele unui preot

Nu mi-am propus să ofer rețete, nici nu aș fi în stare. Pe fondul unor discuții în contradictoriu, nu totdeauna productive despre modul în care este înțe­lea­să educația, m-am gândit că împărtășirea propriei experiențe este mult mai utilă decât trasarea unor norme teoretice, dificil de înțeles și aproape imposibil de aplicat. Gândurile acestea sunt așternute…


Părinții și copiii – pastorație și educație reciprocă

În fapt, niciodată nu a fost altfel. Nu am descoperit în paginile Evangheliilor ori în cele ale gândirii pastorale a Părinților Bisericii proiecții ale unei gândiri fracturate. Lipsite de intergeneraționalitate. Privirea eshatologică asupra conținuturilor de pedagogie și cateheză, asupra schimbului de conținuturi între generații e oferită de Mântuitorul Hristos la vederea comportamentului ne-pedagogic al ucenicilor…


Judecătorul şi călugărul

Creștinătatea a prăznuit sărbătoarea Botezului Domnului. De Bobotează, Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, a intrat în lumea cuprinsă de păcat și moarte, S-a botezat pentru mântuirea oamenilor, pentru a arăta fiecărui om că are nevoie de curățire și de schimbare. Trebuia ca omul cel vechi al păcatului să moară, ca să se nască omul cel…


Ziua cinstirii prorocului care s-a atins de creştetul Stăpânului

Înaintemergătorul Domnului este cunoscut în mod special pentru sfinţenia vieţii lui, pentru severitatea ascezei şi râvna înflăcărată după dumnezeiasca dreptate şi după cele cereşti. Conform Sinaxarului, în a doua zi după Sfânta şi Dumnezeiasca Arătare, ­Biserica a rânduit încă de la început a cinsti pe cel care a slujit la taina Botezului dumnezeiesc, punând mâna…


Orbul din Leeds

O problemă foarte complicată pentru orice om care trece în viață prin încercări este aceea a gestionării lucrurilor neplăcute care ni se întâmplă. Minusurile se transformă uneori, dacă și noi vrem, în plusuri. Totul depinde de modul în care interpretăm evenimentele. De aceea, trebuie să nu cârtim atunci când suferim căderi, unele cu repercusiuni pentru…