Propria valoare

Charlie Shedd, un preot ortodox american, într-o carte scrisă pentru fiica sa, volum apărut și în limba romană sub titlul „Scrisori Caterinei”, afirmă că viața este 90% așa cum ți se dă și 10% așa cum ți-o faci. Cam deznădăjduitoare procentele în privința modului de a-ți croi viața după propria voinţă. Dar tocmai de aceea, acele 10 procente sunt teribil de importante. 

Am avut curiozitatea să aflu care sunt obiectivele vieții unor tineri, cititori ai manualului pentru dezvoltarea carierei.  Am studiat un chestionar simplu cu variante de răspuns propuse, la care se adăugau întrebări suplimentare. Cele mai importante scoruri înregistrate au fost la următoarele domenii: creș­tere financiară – 87 de respon­denți; dobândirea de cunoștințe specifice – 35; managementul re­lațiilor – 21; dobândirea indepen­denței financiare – 17; satisfacția profesională – 15. 

Nu am fost foarte surprins de popularitatea opțiunii „creștere financiară”, însă diferența dintre prima opțiune și următoarea este foarte mare. Apoi m-am întrebat: oare care este percepția asupra recompensei financiare? Și am dat peste alt chestionar cu rezultate surprinzătoare: 70% din respondenți au spus că pentru ei remunerația financiară este măsura valorii personale. 20% consideră venitul financiar drept mijloc de a satisface nevoi specifice. În 10% intră opțiu­nile: putere, oferă sentimentul de sigu­ranță, scop în sine. 

 Din punctul meu de vedere, remunerația reprezintă doar mijloc de a satisface nevoi specifice. Mă întreb de unde vine suprapunerea dintre valoarea personală și cantitatea venitului? Primul răspuns care îmi vine în minte este următorul: pentru că nu știm cu adevărat cine suntem și cât valorăm. Încă nu am auzit de o recompensă financiară din lumea asta care să reflecte valoarea reală a unui om… 

Augustin Păunoiu

Sursa: ziarullumina.ro