23 ianuarie 2020 – Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei

Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Episcopiei Spaniei şi Portugaliei, a prezidat joi, 23 ianuarie ac, şedinţa Adunării Eparhiale, organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei. Aceasta este formată din preoţii şi diaconii eparhiei şi din reprezentanți ai credincioșilor mireni.

Lucrările ședinței au fost precedate de Sfânta Liturghie arhierească, săvârşită de episcopul locului în noul paraclis episcopal, închinat celor 12 Apostoli şi Sfântului Apostol Timotei, şi de o slujbă de Te-Deum, oficiată în Catedrala episcopală de către Preasfinţitul Părinte Teofil de Iberia, Arhieu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei.

În cadrul întrunirii de lucru au fost prezentate rapoartele de activitate pe anul 2019 ale tuturor sectoarelor Centrului Eparhial, alcătuite pe baza dărilor de seamă transmise de parohiile diecezei, au fost dezbătute şi aprobate noile modificări ale Statutului Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei, ce urmează a fi înaintate spre validare Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, și au fost stabilite obiectivele prioritare pentru anul în curs.

Potrivit chemării şi trimiterii sale în lume, Biserica trebuie să îşi adapteze mereu lucrarea sa la trebuinţele în permanentă transformare ale vremurilor, cu păstrarea fidelă a idenţităţii sale. Misiunea preotului trebuie să ţină cont de situaţia lumii actuale, generată de o bulversare a valorilor, prin impunere de non-valori. Slujirea preotului trebuie să rămână fidelă Revelaţiei, să folosească tezaurul patristic al interpretării şi trăirii Evangheliei, să ceară şi să caute asistenţa Duhului Sfânt, Care luminează, sfinţeşte şi desăvârşeşte ceea ce Biserica lucrează prin slujitorii şi credincioşii ei. Comunitatea parohială prezintă interes real pentru omul vremurilor noastre în măsura în care reflectă mesajul lui Dumnezeu Cel personal, viu şi iubitor, Care poate salva omul aici şi în veşnicie, transmiţându-i o iubire veşnică aşa cum nu poate să îi ofere niciun tip de bunăstare sau de ideologie modernă. Acestea şi altele sunt câteva din concluziile duhovniceşti ale întrunirii.

În partea a doua a zilei, domnul profesor universitar dr. Adrian Opre, din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, aparţinând Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, a ţinut o scurtă expunere despre psihologia pastorală, o disciplină sectorială recentă a teologiei, constând în aplicarea principiilor psihologice şi a metodelor psiho-terapeutice la complexitatea problemelor pastorale de astăzi. O întrunire similară, moderată de domnia sa, a avut loc miercuri, 22 ianuarie ac, în prezenţa doamnelor preotese.

În cuvântul de închidere a Adunării Eparhiale, Preasfințitul Părinte Timotei a subliniat necesitatea intensificării slujirii şi a activității pastoral-misionare și filantropice în anul 2020, mulțumind, în același timp, celor prezenţi şi tuturor credincioşilor comunităţilor româneşti din Spania şi Portugalia pentru implicarea lor în susţinerea misiunii preoţilor slujitori.