Uncategorized

Un lux lipsit de gust

Privești la un bordei țărănesc, iar apoi la un conac boieresc. Admiri un costum popular, iar apoi un veșmânt imperial. Observi o simplă înlăn¬țuire de mărgele fără mare valoare și un colier lucrat cu mult meșteșug. Toate clădirile, veșmintele, obiectele de înfrumusețare din trecut par să aibă un rost al lor, o frumusețe aparte care…


Barbarii moderne

New Yorkul a sărbătorit adoptarea legalizării avortului până în momentul nașterii prin aprinderea spiralei de 124 de metri de pe World Trade Center. Actul legislativ, numit eufemistic „Actul pentru sănătate reproductivă”, reprezintă cea mai radicală legislație pro-avort din Statele Unite. Guvernatorul New Yorkului, Andrew Cuomo, a numit legislația „o victorie istorică pentru locuitorii New Yorkului…


Triodul, inițiere în imitarea vieții Mântuitorului Hristos

Anul bisericesc în Biserica Răsăritului este împărțit în trei mari perioade liturgice, perioada Penticostarului, a Octoihului și a Triodului, timp în care prin imno­grafia celor trei cărți de slujbă folosite ne pregătim duhovnicește pentru trăirea unei vieți conforme cu mesajul Evangheliei Mântuitorului Hristos. Perioada Triodului este timpul liturgic trăit de Biserică între Duminica Vameșului și…


Ispita celor care se cred aleși

Cu duminica de mâine intrăm într-o nouă perioadă a anului bisericesc, Triodul. La Sfânta Liturghie, în toate bisericile ortodoxe va fi citită Pilda Vameșului și a Fariseului. Fariseii făceau parte dintr-o grupare politico-religioasă din Iudeea (apărută în secolul al II-lea î.Hr.) care reprezenta interesele populației orășenești înstărite și care respecta strict legea lui Moise, punând…


Minciunile copiilor – cauze și căi de combatere

A fi un om de caracter înseamnă, printre multe alte lucruri, să îți asumi responsabilitatea pentru propriile acte sau decizii. Este firească dorința unui părinte de a-și educa fiul sau fiica în spiritul adevărului. Cu atât mai mult cu cât viața ne demonstrează că, mințindu-i pe alții, cu vremea ajungi să te minți pe tine…

Doi metri mai departe

Oricine face drumul de întoarcere către Hristos de la păcat are, la început, mari încercări. De cele mai multe ori nu poate să-și explice cum lucrurile merg spre rău, în loc să fie invers. Un predicator grec, trăitor în secolul trecut, pe numele lui Dimitrie Panagopoulos, a avut o tinerețe dezordonată. Darurile cu care Dumnezeu…
Bucuria de a dărui

Este frumos să dăruieşti! Îţi oferă probabil una din cele mai mari satisfacţii pe care le poţi avea ca om. Momentul în care vezi bucuria sinceră din ochii celui căruia i-ai dăruit e suficient pentru a te face să te simţi împlinit şi e greu să substitui cu altceva această trăire. E frumos și să…


Eu sunt cel dintâi!

Cred că oricine, în experiența întâlnirii sale cu oamenii, a rămas cu impresii diferite calitativ, în funcție de felul persoanei cu care a relaționat. Fiecare relație vine cu o încărcătură emoțională care ne influențează starea spre bine sau dimpotrivă. Și, ca o curiozitate, din mărturiile mai multora, am aflat că persoana care odih­nește cel mai…„Cei șapte ani de acasă” nu trebuie făcuți la fără frecvență!

Pe vremea copilăriei, când tata era cel care muncea, iar mama casnică, cea care creștea între trei și cinci sau mai mulţi copii, educația se mai făcea și cu nu­ielușa. Auzeai adeseori spunându-se că „bătaia e ruptă din Rai”. Nu am crezut nici atunci și nu cred nici acum că bătaia poate educa o ființă…

„Nimeni nu poate sări peste umbra lui”

Cuvintele de mai sus reprezintă o zicere înțeleaptă pe care Sadoveanu a pus-o în gura personajului Nechifor Lipan din romanul Baltagul. Ce vrea să spună această vorbă? Faptul că nimeni nu poate fi mai mult decât este. Nu e fatalism aici, nici pre­destinație sau resemnare, ci exprimarea cu luciditate a reali­tății. Da, nimeni nu poate…


Tăcerea ca o armă

Cuvintele părinților deșertului sunt enigmatice. Uneori sunt formule scurte, ca niște nuci tari, greu de spart, cu miezul ascuns. Mereu neaștep­tate, gândurile asceților merg cu hotărâre împotriva simțului comun. Toate împart o caracteristică: sunt imprevizibile. Avva Pimen a zis: „Orice chin ai avea se învinge prin tăcere”. Evocarea tăcerii nu putea fi făcută altfel. Cum…


Eu nu pot greși!

Cred că orice om rezonabil întrebat dacă vreodată ar putea să cadă în vreo greșeală cât de mică, în ciuda bunelor sale intenții, va da cu siguranță un răspuns afirmativ. Orice om poate greși, e limpede, chiar și eu sunt de acord cu acest lucru. Totuși, în practică veți fi uimiți să constatați că lucrurile…

Cum înțelegem slujbele și utilitatea lor

Suntem în atmosfera sărbătorii Întâmpinării Domnului nostru Iisus Hristos de către Sfântul și Dreptul Simeon. Un moment emoționant din istoria mântuirii, pe care-l reluăm la fiecare slujbă a Vecerniei, care vine să încheie slujba dedicată rememorării lumii de dinaintea Nașterii Mântuitorului. Cuvintele Dreptului Simeon ne intră în suflet și ne răscolesc, pentru că au fost…


Patriarhul Nicodim Munteanu, un model de fermitate pentru cler

A ocupat scaunul patriarhal vreme de doar nouă ani, răstimp scurt, care nu i-a permis să înfăptuiască mari realizări, cu excepția operei sale culturale. Cel de-al doilea întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române a avut o arhipăstorie care în a doua sa parte s-a desfă­șurat în condiții dificile, dar ierarhul a luptat contra imixtiunilor statului comunist…Sfintele Perpetua şi Felicitas, mărturisitoare ale dragostei pentru Hristos

Fericirea Perpetuă. Astfel ar putea fi rezumată calea vieţii celor două muceniţe cu nume predestinat, Perpetua şi Felicitas, care au trăit în vremea împăratului Septimiu Sever. Vibia Perpetua a scris, cât timp a fost întemniţată, un jurnal cu toate cele ce li s-au întâmplat ei şi mucenicilor cu care a pătimit, fapte care au fost…
Răul din inimă

Claritatea părinților duhovnicești pe care îi găsim în Pateric se naște din inima lor curățită prin asceză. Nu este o expresie a înțelepciunii cărților, ci a reflecției îndelungi sub auspiciile harului. Pentru părinții din deșert, Scriptura reprezintă o preocupare constantă. Chiar atunci când caută răspunsuri practice la problemele duhov­nicești, întrebările ori soluțiile se nasc tot…
Dreptatea lui Țepeș

Nu știu exact cum stau lucrurile privind legislația penală în România. Dar înăsprirea pedepselor și ușurarea procedurii prin care cei vinovați să plătească pentru faptele lor într-o țară în care corupția e în floare s-ar impune de la sine. La sfârșitul Scrisorii III, Mihai Eminescu implora cu indignare: „Cum nu vii tu, Ţepeş Doamne, ca…


Pocăința la absolut

Unul dintre cei mai mari imnografi ai Bisericii din primul mileniu creștin a fost Sfântul Andrei Criteanul. Născut în secolul al VII-lea la Damasc, s-a călugărit la Mănăstirea „Sfântul Sava”, aflată lângă Ierusalim. După o ședere la Constantinopol, Sfântul Andrei a fost ales Arhiepiscop al Cretei. Este celebru în imnografia Bisericii prin opera sa, Canonul…Mutre şi mufe

Cuvîntul mutră şi-a păstrat neschimbată marca stilistică: aparţine şi astăzi registrului familiar în care a pătruns cu mai mult de un secol în urmă, prin preluare din neogreacă. Termenul e atestat în secolul al XIX lea, în comediile lui Alecsandri („ian priviţi-vă mutrele în oglinda asta… ca să vedeţi cît sînteţi de frumoşi“, Sînziana şi Pepelea) sau…Refuzul și frica de a mai fi om – Cătălin ŞTEFĂNESCU

E ca și cînd ai asista la stingerea unei specii. Și ești perfect conștient că faci parte din acest fenomen. De la o zi la alta, indivizii pe care îi recunoșteai după cîteva caracteristici precise dispar. Sau, mai bine zis, dispare ceva din ei. Au aceleași semnalmente, aceleași trăsături fizice, dar e evident că ceva…


Citiri și recitiri – Andrei PLEŞU

● Nicolae Iorga (O călătorie în Țara Hațegului, 1906): „În numele zeilor păgîni, cărora v-ați închinat fără izbîndă, pace vouă, strămoși biruiți, cari ați lăsat ca o moștenire de nenoroc asupra neamului ce a pornit de la voi, asupra neamului care în preajma lui Decebal nesupusul a iobăgit cu trupul pînă ieri, ca să nu…


Cine poate porunci vântului să bată

Fiecare popor, fiecare neam de pe suprafața pământului are un specific al său. Unele sunt mai agresive, altele mai tolerante, unele mai înclinate spre distracție și petrecere, altele mai sobre, unele mai meticuloase, altele mai delăsătoare. Cel mai bine cunoști un popor dacă stai în mijlocul lui, dacă trăiești printre oamenii care-l compun. Dar aproape…


Zborarul

Nu-l interesau păsările. Doar zborul lor, pe care îl pândea continuu, prinzându-l fie în laț, fie într-o plasă de felul celei pentru fluturi. Nu se lăcomea la tot, îi mai lăsa și păsării nițel, cât să poată ajunge, folosindu-se de aripi, la cuib. Aproape că rămăsese cerul pustiu, fiindcă păsărilor nimerite în laț nu le…


Aroganța prestigiului și smerenia demnității

Mult timp s-a considerat că numai cei avuți pot beneficia de un stil ales, de un comportament politicos, de tot ceea ce alcătuiește și impune respectul „la prima vedere”. Însă adevărul este că demnitatea se naște în primul rând dintr-un caracter ales, dincolo de toate diferențele sociale. Un om demn nu are nevoie să spună…
Egoismul nefericește

Un jurnalist şi filosof francez, Andre Frossard, spunea referitor la egoism că reprezintă unul dintre cei mai mari inamici ai fericirii umane. Egoismul nu înseamnă să trăiești cum dorești, ci să le ceri altora să trăiască așa cum vrei tu, scria Oscar Wilde. Pretenția de a dicta altuia cum să se comporte e inacceptabilă, fiindcă…


„Dumnezeu când te ajută, plumbul ți se face plută!”

Proverbele românilor sunt asemănătoare apoftegmelor din Pateric: te surprind prin acuitatea observației și prin forța cu care transmit opinii și judecăți de valoare privind viziunea țăranului asupra vieții. Cea mai mare colecție de proverbe românești a fost realizată de Iuliu Zanne. Ea adună nu mai puțin de 10 volume. Paremiologia românească, portul și jocurile populare…


În lumea iubirii idolatre, valorile nu mai au valoare

„Lupta modernității cu ordinea valorilor a început cu un slogan deicid: «Dumnezeu a murit!», s-a tot proclamat, chiar dacă predicatorii acestei lozinci erau cei care mureau. Apoi au vrut să ucidă regii și toate principiile ierarhiei pe care este clădită lumea. După regi a venit rândul taților: ordinea din familie trebuia distrusă. De la deicid…


Taina libertății

La finalul anului 2019 se vor împlini trei decenii de la căderea comunismului în majoritatea țărilor ­Europei de Est. Momentul va fi marcat, ca și acum 25 sau 15 ani în urmă, în felurite moduri. Majoritatea celor care se raportează la implozia dictaturii proletariatului au impresia că enunțul „scăpării” de totalitarism și „reinstaurării” democrației este…Limita dintre zgârcenie și risipă

Un bărbat împreună cu soția sa au mers odată la un înțelept să-i ceară sfat. Soția își acuza soțul că este prea risipitor, în timp ce el o mustra că este prea zgârcită. Uitându-se la ei, înțeleptul zise: „Dacă mâna mea ar sta tot timpul deschisă, aș putea face ceva cu ea?” „Nu”, răspunseră cei…Pentru o înțelegere a conviețuirii

Dezideratul unei bune conviețuiri se află, cu siguranță, în intențiile tuturor, dar, paradoxal, puțini și-l asumă în practică. Există, totuși, și admirabile exemple de oameni ce reușesc cu răbdare și chiar cu o anumită artă să mențină cadrele unei bune înțelegeri. Și întrucât stabilitatea bunei convie­țuiri nu e una fixă și definitivă, precum a unei…
Satul, locul unde nimeni nu-i e străin nimănui

Aproximativ jumătate din populația actuală a țării noastre locuiește la sat, afirma într-un studiu recent psihologul Daniel David. Dacă punem în balanță acest număr, 50%, ne dăm seama că prezentul și viitorul social al României depind de înțelepciunea cu care vom gestiona energia celor care se regăsesc în procentul invocat mai sus, energie care ne…


„Follow your dreams” și criza vocațiilor

Dacă există un mesaj comun pe care îl transmit nenumărate filme, seriale și hit-uri din ziua de astăzi, acesta este „follow your dreams” (urmează-ți visurile). Un mic slogan ca un răvaș chinezesc din prăjiturelele de Anul Nou, care ar trebui să rezume înțelepciunea epocii noastre – și sfatul cel mai prețios pe care îl avem…
Motociclistul care s-a făcut monah

Mai fulgerătoare și mai spectaculoasă decât orice cursă cu un motor de mare putere a fost pentru Părintele Kyriakos călătoria sa către Hristos. De la întrecerile periculoase de noapte pe arterele Ciprului a ajuns să parcurgă kilometri nesfârșiți către adâncul inimii, în privegherile sale din pustia Iordanului. Cu multă bunăvoință și simplitate, Părintele a adresat…


Drum cotit

Dragă redacție, Ne bucurăm să primim lunar revista pe care o editați și din care ne adăpăm duhovnicește prin profunzimea, limpezimea și puterea de a ne lumina mințile și a ne îmbunătăți sufletele, prin varietatea tematicii și ideile interesante din paginile ei. Vă mulțumim că existați, că sunteți un reper luminos pentru noi și că…
Dacă două mâini rebele – Costache Ioanid

Dacă două mâini rebele nu te-ar ţine orb mereu, te-ai opri în clipe grele şi privind cu dor la stele, ai vedea că-i scris pe ele: Dumnezeu! Dacă două vechi zăvoare nu te-ar ţine surd mereu, ai şopti: Ce meşter mare scoate păsări cântătoare? Şi ţi-ar spune orice floare: Dumnezeu! Dacă marea întristării nu te-ar…