— Paroh George Cimpoca

dsc04598

 

Nume George Ovidiu Cimpoca;

_______________________________________________________________________________

Adresa bisericii parohiale:  Calle Ferrocarril nr. 21-23, 28821, Coslada (Madrid), Spania; __________________________________________________________________________

Tel/Fax: 0034.677 275 236;

_______________________________________________________________________________

E-mail: gcimpoca@yahoo.com

_______________________________________________________________________________

Data naşterii: 08 noiembrie 1973; municipiul Tecuci (Galaţi).

_______________________________________________________________________________

Stare civilă: căsătorit, cu prof. Gina Cimpoca; o fiică, Ana-Maria, n. 24 iulie 1999, studentă, Universidad Autonoma-Madrid;

_______________________________________________________________________________

Studii:

1988-1992 – absolvent al Liceului „Spiru Haret” din municipiul Tecuci (Galaţi), Secţia Filologie-Istorie;

1992-1994 – cursurile Facultăţii de Filologie din cadrul Universităţii „Al. Ioan Cuza” din Iaşi;

1994-1998 – cursurile Facultăţii de Teologie, Secţia „Teologie Pastorală”, din cadrul Universităţii Bucureşti;

2005-2007 – cursurile Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Dunării de Jos” din Galaţi;

_______________________________________________________________________________

Experienţă:

(din ianuarie) 2016 – protoiereu al Protoieriei Madrid-Est;

2014-2016 – membru în Consistoriul eparhial;

2008 – consilier pastoral – misionar în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei;

(din aprilie) 2007 – paroh al Bisericii „Sf. Ierarh Nectarie Taumaturgul” – Coslada (Madrid), Spania;

2005-2007 – consilier misionar-social în cadrul „Episcopiei Dunării de Jos”;

2005 nov – paroh al Bisericii „Schimbarea la Faţă” din Galaţi;

2000-2005 – inspector de asistenţă socială;

2000-2001 – preparator la catedra de Liturgică şi Muzică din cadrul Facultăţii de Teologie a Univ. „Dunării de Jos” din Galaţi;

1998-2000 – inspector de asistenţă religioasă în instituţiile bugetare;

1998-2005 – diacon şi arhidiacon al Catedralei Episcopale din Galaţi.

Activitatea liturgică:

În calitate de arhidiacon al Catedralei:

• am pregătit şi am însoţit ierarhul la peste 90 de sfinţiri şi resfinţiri de biserici, la peste 150 de vizite misionare în eparhie (parohii din judeţele Galaţi şi Brăila);

• am participat la pregătirea vizitei Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, la Galaţi (25 octombrie 1999);

• am pregătit şi am participat la slujba de sfinţire a altarului Sfintei Catedrale Episcopale, săvârşită de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului şi Preafericitul Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (12 octombrie 2000);

• am pregătit şi am participat la toate slujbele din Sfânta Catedrală cu ocazia praznicelor împărăteşti, sărbătorilor sfinţilor şi ocrotitorul oraşului, Sf. Ap. Andrei;

• am însoţit pe PS Episcop şi am pregătit cele necesare pentru slujba cu arhiereu la deplasările în dieceză: hramurile unor biserici din municipiile Galaţi, Brăila şi Tecuci, hramurile mănăstirilor din eparhie, conferinţele semestriale ş.a.;

• am pregătit şi am participat la diverse procesiuni organizate cu ocazia Sf. Apostol Andrei, Sf. Ierarh Nicolae, Sf. Gheorghe, Înălţarea Domnului, Bobotează, Adormirea Maicii Domnului etc.

Activitatea administrativă:

ca inspector de asistenţă religioasă (Decizia chiriarhală nr. 156/1999):

• punerea în aplicare a Programului de intensificare a activităţii de asistenţă religioasă în penitenciare, cf. Hotărârii Sf. Sinod nr. 5529/1999;

• punerea în aplicare a Hotărârilor Sf. Sinod nr. 3999 şi 3999/1999 referitoare la Normele privind activitatea de asistenţă religioasă în unităţile spitaliceşti şi de protecţie socială;

• programe organizate în Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi şi Duminica Sf. Cruci;

• organizarea întâlnirii anuale a preoţilor militari din Patriarhia Română, la Brăila, în perioada 16-20 octombrie 2000, şi participarea la alte întruniri anuale organizate în alte eparhii;

• ca inspector de asistenţă socială (Decizia chiriarhală nr. 199/2000) şi consilier (Decizia 121/2005):

• monitorizarea activităţilor în cadrul aşezămintelor filantropice eparhiale (Aşez. „Sf. Vasile”, 2 grădiniţe, 4 cabinete medicale, o policlinică, 20 cantine sociale parohiale);

• monitorizarea activităţilor filantropice parohiale;

• numirea ca membru în Comisia pentru Protecţia Copilului (Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 145/2001, 2001-2006); participarea la şedinţele săptămânale ale Comisiei;

• monitorizarea activităţii de asistenţă socială a asistenţilor sociali din sistem;

• organizarea de activităţi filantropice ocazionale (hramurile oraşelor, ale parohiilor, ale mănăstirilor, Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi, Duminica Sfintei Cruci, Postul Naşterii Domnului, Postul Mare);

• derularea unor proiecte, precum:

Să dăm o şansă copiilor noştri!;

Copilul – darul lui Dumnezeu!;

Mai bine pentru copiii noştri!;

Programul de ajutorare a romilor-victime ale Holocaustului;

Centrul de asistenţă medicală „Sf. Dr. Cosma şi Damian”- RICOP;

Să-i ajutăm pe cei vârstnici!

Binecuvântaţi copiii!

Să sprijinim copiii nimănui!

Şi ei sunt ai noştri!

În căutarea aproapelui nostru!

Pâinea noastră cea de toate zilele!

Să dăm o şansă tinerilor noştri!

Fiinţele umane nu au preţ!

Programul de asistenţă a persoanelor cu deficienţe de auz;

Înfiinţarea Asociaţiei Social-Filantropice „Sf. Mc. Pantelimon”-Brăila;

Programul „Sănătate şi Credinţă”;

Programul „Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia!”

Program filantropic cu ocazia sărbătorilor închinate mamei şi copilului;

Programul  „Hristos în şcoală”;

Program filantropic derulat în parteneriat cu Organizaţia de Dezvoltare a Solidarităţii – Biserica Greciei;

Organizarea de colecte pentru sinistraţii din Asia şi din Banat;

• Participarea la cursul „Scriere proiecte de finanţare” şi obţinerea diplomei şi atestatului corespunzătoare;

• Organizarea şi coordonarea programului de sprijinire a sinistraţilor din localităţile afectate de inundaţii din judeţele Galaţi şi Brăila;

• Organizarea şi coordonarea programului „Să punem temelie speranţei!”, privind construirea a 43 de case pentru sinistraţi în localităţile Cosmeşti Vale şi Torceşti (judeţul Galaţi).

Ca preot în municipiul Coslada (Madrid), Spania (Decizia chiriarhală nr. 212/2007):

• Activităţi pentru formarea comunităţii parohiale;

• Obţinerea Deciziei de înfiinţare a parohiei;

• Amenajarea pentru slujire a spaţiilor liturgice ale parohiei;

• Înzestrarea parohiei cu toate cele necesare slujirii;

• Iniţierea foii parohiale „Lumina din Cuvânt”;

• Iniţierea şi întocmirea Buletinului parohial săptămânal şi distribuirea lui credincioşilor;

• Întocmirea de pliante în limbile română şi spaniolă despre: Taina Sfântului Botez, Taina Sfintei Cununii, Sfânta Taină a Spovedaniei, Îndrumarul de spovedanie, parastasul, sfeştania, în care, pe lângă aspectele privind semnificaţia tainei, au fost inserate şi aspectele practice;

• Întocmirea de pliante de prezentare a parohiei în limbile română şi spaniolă;

• Întocmirea broşurei de prezentare a Bisericii Ortodoxe: „Biserica Ortodoxă, câteva aspecte ale creştinismului bizantin”;

• Săvârşirea sfintelor slujbe rânduite în duminici şi sărbători, în conformitate cu programul liturgic parohial săptămânal;

• Susţinerea de cuvinte de învăţătură şi cateheze pe teme liturgice, misionare şi sociale;

• Spovedirea şi împărtăşirea credincioşilor în cele patru posturi de peste an, şi nu numai;

• Organizarea de activităţi pentru copii cu ocazia Zilei Internaţionale a copilului, a Duminicii familiei, a Sfântului Nicolae şi a Naşterii Domnului;

• Organizarea de activităţi pentru doamnele din parohie, cu ocazia Bunei-Vestiri şi a Duminicii Mironosiţelor;

• Pregătirea praznicului Învierii Domnului;

• Actualizarea permanentă a paginii parohiale de web:www.sfnectariecoslada.ro;

• Întreţinerea unei bune relaţii cu autorităţile locale şi dezvoltarea de activităţi comune în sprijinul comunităţii;

• Imprimarea pe format electronic şi format video a evenimentelor parohiale mai importante şi arhivarea lor;

• Reflectarea activităţilor parohiale în periodicele din Spania („Român în lume”, „Noi în Spania”, „Românul”), în revista „Apostolia” şi în cotidianul „Lumina” al Sfintei Patriarhii.

• Tipărirea şi lansarea a două broşuri: „Viaţa şi acatistul Sfântului Nectarie Taumaturgul” şi „Parohia Sf. Nectarie Taumaturgul – Coslada, 2007-2012”, în ediţie bilingvă, română şi spaniolă;

• Organizarea de seri duhovniceşti, cu vizionarea de filme documentare şi artistice cu teme duhovniceşti, aghiografice şi biblice (ex.: Pe urmele Sfântului Nectarie în Eghina, Ne vorbeşte părintele Cleopa, Cuvinte duhovniceşti de la părinţii Arsenie Papacioc, Teofil Părăian, Rafail Noica etc, Ostrov, Viaţa Sfântului Dimitrie, Viaţa Sfântului Gheorghe, Călătorie în Ţara Sfântă);

• Organizarea conferinţei „Să mărturisim Ortodoxia, gândind şi trăind frumos!”, cu participarea părintelelui arhimandrit Teofil Părărian şi a părintelui Ilarion Urs de la mănăstirea Brâncoveanu (Sâmbăta);

• Campanie anti-avort: „Avortul = soluţie de moment, consecinţe de durată”, “Avortul-rana de moarte a iubirii”, “Avortul înseamnă ucidere”, ocazie cu care s-au împărţit peste 4.000 de pliante tematice;

• Campanie de donare de sânge: „Dă o şansă vieţii!”, având ca partener Crucea Roşie – Spania, în urma căreia au devenit donatori permanenţi zeci de credincioşi ai parohiei;

• Organizarea expoziţiei de fotografie „Coslada – Ortodoxia românească în imagini”;

• Organizarea serilor filmului în parohie (ediţiile 2014, 2015, 2016, 2017);

• Participarea la întruniri pe teme privind promovarea luptei anti-drog în rândul tinerilor emigranţi şi a violenţei domestice, precum şi sustinerea programului Coslada-limpia,  toate organizate de Departamentul de emigraţie al Primăriei Coslada,  în colaborare cu diverse ONG-uri;

• Organizarea de activităţi culturale, precum lansarea cărţii „Spania – Trei milenii de istorie” a cunoscutului autor Antonio Domínguez Ortiz, în traducerea domnului Gheorghe Vinţan, a spectacolului de colinde „Deschide uşa creştine!”, cu participarea domnului Ştefan Hruşcă;

• Înfiinţarea Şcolii parohiale pentru copii „Sfinţii Martiri Brâncoveni”;

• Înfiinţarea Şcolii catehetice pentru adulţi „Cuvântul care zideşte”;

• Pregătirea vizitei P.F Patriarh Daniel în parohia Coslada (17 aprilie 2010);

• Iniţierea campaniei de ajutorare a sinistraţilordin România „Fii solidar”;

• Organizarea a 10 pelerinaje pe urmele sfinţilor în Grecia, Israel, Egipt (perioada 2008-2016);

• Iniţierea de diplome, precum: Diploma de ctitor, Diploma de donator, Diploma „Apostolatul faptei credincioase” pentru recompensarea lucrărilor ctitoriceşti în parohie.

• Organizarea spectacolului de colinde „Deschide uşa creştine!”, cu participarea lui Ştefan Hruşcă;

• Programe dedicate mamei: “Nicio primăvară nu e la fel de frumoasă ca… inima unei mame!”; “Mamele noastre – candele de lumină ce ard cu lacrimi”; “Mama – primul zâmbet, primul cântec, primul joc, primul abecedar”; organizarea de activităţi pentru mamele din parohie, cu ocazia Bunei-Vestiri (Ziua mamei creştine) şi a Duminicii Mironosiţelor (Ziua femeii creştine), a zilelor de 1 şi 8 martie;

• Programul “Mama anului” (ediţiile 2015, 2016, 2017);

• Libro-loteria de Navidad;

• Excursii, drumeţii picnicuri: Drumeţie la Monasterio de Piedra; “Fiecare ieşire în natură – o lecţie de viaţă”; „Desculţ în iarbă! Împreună, la picnic”;

• Concursul parohial „Bucate tradiţionale de post”;

• Înfiinţarea Şcolii parohiale pentru copii „Sfinţii Martiri Brâncoveni”;

• “O iie pentru liturghie!” (acţiune privind promovarea iiei româneşti);

• ”Totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu!” (pregătirea copiilor pentru începerea noului an şcolar);

• Organizarea Turneelor anuale parohiale de Ping-Pong pentru copii;

• Organizarea Turneelor anuale inter-parohiale fotbal pentru tineri (2016, 2017);

• Concerte de Naşterea Domnului şi de Florii: “Praznic luminos”, “Pe urme dalbe de colind, mă poartă din nou gândul!”, „Am plecat de prin vecini să colindăm la creştini!”, “Primiţi colinda?”, “Ca un om ai murit, de-a Ta voie, Doamne…!“ “Pe Cel ce S-a răstignit pentru noi, veniţi toţi să-L lăudăm!”, “Învăţătorul zice: La tine vreau să fac Paştile, împreună cu ucenicii Mei…!”;

• Organizarea Festivalului de colinde inter-parohial: „Bun eşti, Doamne, bun!„(2016, 2017);

• Organizarea a trei Concerte de muzică bizantină, cu participarea unor invitaţi din Biserica Ortodoxă a Greciei: Arhim. Nikódimos Kabarnós, în colaborare cu psalţii Ioannis Athanasiou şi Giorgios Savvas, monahia Mariam Skorda;

• Organizarea Concertului de muzică veche (Grupul vocal instrumental Kalofonis) (2016);

Alte activităţi:

• colaborarea la revista eparhială „Călăuză Ortodoxă” (peste 90 articole); peste 120 de articole în periodicele româneşti din Spania:

• participarea la peste 20 emisiuni în cadrul Radio Galaţi;

• susţinerea de conferinţe (9) la ASCOR şi SNFOR Galaţi.

Distincţii:

2000: hirotesia întru arhidiacon al Catedralei Episcopale – Galaţi;

2000: acordarea Diplomei şi medaliei jubiliare „Sf. Ap. Andrei”;

2005: iulie, acordarea distincţiei Vrednicia Andreiană, din partea PS Casian;

2005, 30 noiembrie,  hirotesia întru iconom stavrofor (temei nr. 4939/2005);

2006, 17 noiembrie, oferirea Crucii Patriarhale (Tomosul Sf. Patriarhii nr. 207/2006);

2010: acordarea medaliei „Sfântul Ierarh Nicolae” din partea P.F. Părinte Patriarh Daniel”;

2015, 9 noiembrie: acordarea distincţiei Vrednicia Vlăsceană din partea PS Ambrozie al Giurgiului;

2016, 20 noiembrie, acordarea distincţiei Crucea Episcopiei Spaniei şi Portugaliei de către PS Timotei;

2017, 31 decembrie, acordarea Diplomei de ctitor din partea Episcopiei Giurgiului.

______________________________________________________________________________

Caracterizare:

● capacitate de adaptabilitate;

● fermitate şi consecvenţă;

● capacitate de a acumula noi cunoştinţe;

● dorinţă de perfecţionare;

● spirit de iniţiativă, dinamism şi perseverenţă;

● flexibilitate.