Îndrumar de spovedanie

Porunca I

„Eu sunt Domnul Dumnezeul tău […], să nu ai alti dumnezei afară de Mine!”

 • Nu cumva L-ai negat vreodată pe Dumnezeu sau credinta în El?
 • Nu cumva din ruşine nu ţi-ai arătat poziţia creştină şi convingerile tale creştine, cunoştinţele şi respectul tău faţă de Tradiţia Bisericii înaintea oamenilor care poate aveau idei potrivnice sau erau indiferenţi la problemele spirituale?
 • Nu cumva ţi-ai pus în minte voit gânduri de hulă şi necredinţă în probleme ale Credinţei sau în ceea ce priveşte Sfintele Taine?
 • Nu cumva ai amestec cu gruparea New Age (şcoli yoga, rationaliste, şcoli gnostice şi teosofice, religii secrete, budism sau hinduism, scientologie ş.a.)?
 • Nu cumva crezi în astrologie (zodii)?
 • Nu cumva te ocupi cu magia, vrăjitoria? Poate foloseşti talismane magice-idolatre sau alte obiecte vrăjitoreşti.
 • Nu cumva ai mânuit fără grijă şi ai necinstit obiecte sfinţite, precum Sfântul Mir, Agheasma,Căldura, Uleiul de la Maslu, Tămâia, sau, mult mai rău, le-ai folosit spre magie?
 • Nu cumva ai fost la vrăjitoare pentru rezolvarea problemelor familiale sau economice, pentru bunăstarea copiilor tăi, pentru îndepărtarea vreunei persoane din cercul tău, pentru a câştiga dragostea cuiva sau ca să faci rău semenului tău?
 • Nu cumva crezi în reincarnare?
 • Nu cumva te ocupi cu spiritismul sau hipnoza?
 • Nu cumva porţi îmbrăcăminte ce nu se potriveşte genului tău (femeiesc sau bărbătesc)?
 • Nu cumva dai importanţă superstiţiilor?
 • Nu cumva consideri întâlnirea cu un preot semn rău sau faci gesturi obscene când îl vezi?
 • Nu cumva încurajezi pe alţii să aibă prejudecăţi sau superstiţii?
 • Nu cumva ţi-ai pierdut nădejdea în Dumnezeu, deznădăjduind chiar faţă de bunătatea Sa şi de posibilitatea mântuirii tale?
 • Nu cumva ţi-ai pierdut încrederea în Dumnezeu că vrea şi poate să te ierte şi să te ajute în nevoile tale?
 • Nu cumva te-ai gândit, ţi-ai dorit sau ai încercat să-ţi pui capăt vieţii?
 • Nu cumva te-ai lăudat vreodată cu calitătile tale personale, cu ,mijloacele” tale omeneşti, şi consideri că numai prin acestea reuşeşti în viaţă, desconsiderând cuvântul Domnului: „fără Mine nu puteţi face nimic”?
 • Nu cumva în oarecare ispite, întristări şi încercări (ale vieţii), care ne vin de cele mai multe ori din păcatele noastre, dai vina pe Dumnezeu şi simţi aversiune, dezgust sau mânie şi critici pronia şi dreptatea lui Dumnezeu?
 • Nu cumva te-ai expus pericolului fără vreun motiv serios, ca să vezi dacă te va păzi Dumnezeu, nesocotind cuvântul evanghelic: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău”? Nu cumva Îl ispiteşti gonind, de exemplu, prea repede cu maşina?
 • Nu cumva în caz de boală gravă ai refuzat ajutorul medical, sfidându-i pe doctorii „pe care i-a rânduit Domnul”?
 • Nu cumva te apropii de Sfânta Împărtăşanie fără pregătirea necesară şi fără binecuvântarea duhovnicului tău?
 • Nu cumva ai necinstit locurile sfinte (biserici, mănăstiri) prin îmbrăcăminte ori prin purtare?
 • Nu cumva ai prilejuit ceartă în interiorul bisericii sau mănăstirii, insistând în mod egoist în părerile tale?
 • Nu cumva ai săvârşit păcatul ierosiliei, adică ai încercat să profanezi vreun loc sfânt, să dobândeşti siluit vreun teren al bisericii sau mănăstirii sau ai profitat de ceva din ale bisericii (sfinte icoane, acoperăminte, bani)?
 • Nu cumva eşti nepăsător faţă de rugăciune, care este hrană sufletului şi convorbire cu Dumnezeu?
 • Nu cumva rugăciunea ta cuprinde cereri privitoare preponderent sau chiar exclusiv la cele materiale, ignorând pe cele spirituale?
 • Nu cumva uiţi să mulţumeşti lui Dumnezeu după împlinirea cererilor tale?
 • Nu cumva dragostea ta pentru Dumnezeu provine din frică sau este interesată?
 • Nu cumva ai cerinţe exagerate şi ceri de la Dumnezeu ceea ce nu este de folos sufletului tău?
 • Nu cumva te îndreptăţeşti în orice lucrare şi nu accepţi nici un sfat sau părere din partea celorlalţi, în special din partea duhovnicului, situându-te judecător al tuturor, chiar şi al lucrărilor lui Dumnezeu, negând dreapta Lui judecată?
 • Nu cumva îţi venerezi raţiunea şi nu primeşti cu credinţă şi smerenie poruncile lui Dumnezeu, respingându-le sau considerând unele dintre ele ca nefiind cu putinţă de împlinit, pentru că raţiunea ta nu le poate cuprinde?
 • Nu cumva crezi că te pot mântui doar faptele tale cele bune şi nu milostivirea şi mila lui Dumnezeu?
 • Nu cumva te încrezi în mod exagerat numai în raţiunea şi deşteptăciunea ta sau în abilităţile tale şi în alte calităţi pe care crezi că le ai şi consideri că vei găsi rezolvare la problemele tale cu acestea?
 • Nu cumva te îndoieşti că prin sincera spovedanie îţi sunt iertate păcatele?
 • Nu cumva te sminteşti şi crâcneşti împotriva lui Dumnezeu şi a încercărilor şi a ispitelor pe care le îngăduie şi nu le înfrunţi în răbdare?

 Porunca a II-a

„Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a celor ce sunt sus în cer, sau jos pe pământ, sau în apă şi sub pământ. Să nu te închini lor, nici să le slujeşti… „

 • Nu cumva eşti iubitor de arginţi şi lacom?
 • Nu cumva din cauza iubirii tale de arginţi nu te hrăneşti cum trebuie sau eşti delăsător în a-ţi îngriji familia?
 • Nu cumva eşti risipitor şi cheltuieşti banii pe jocuri de noroc, jocuri de cărţi şi îţi lipseşti familia de cele trebuincioase?
 • Nu cumva eşti zgârcit şi indiferent la nefericirea celorlalţi, evitând să dai milostenie şi să faci fapte de întrajutorare?
 • Nu cumva eşti rob pântecelui şi te preocupi continuu de ce vei mânca şi ce vei bea, stricându-ţi astfel sănătatea?
 • Nu cumva te prefaci a fi bun creştin, în realitate nefiind?
 • Nu cumva crezi în vise?
 • Nu cumva te preocupi în mod exagerat cu cele lumeşti (discuţii neduhovniceşti, şuete, glume, vorbire fără rost, adică cuvinte deşarte şi nefolositoare) şi eşti indiferent şi plictisit de cele duhovniceşti (lecturi sau discuţii cu conţinut duhovnicesc, participarea la slujbe, studierea cărţilor folositoare de suflet)?
 • Nu cumva te îngrijeşti de trupul tău mai mult decât de suflet?
 • Nu cumva te preocupi şi te legi peste măsură de cele lumeşti, care sunt trecătoare, şi uiţi că există viaţa cea veşnică de după mormânt?
 • Nu cumva întreţii exagerat interesul faţă de tine, de viaţa ta, de averea şi bunurile tale? Nu cumva cauţi să fii opulent, posedând hrană de prisos, îmbrăcăminte, comodităţi? Nu cumva te caracterizează o sensibilitate exagerată (manie) pentru curăţenie şi ordine în casă? Nu cumva cheltuieşti mult timp şi bani pentru înfrumuseţarea trupului tău, pentru aranjarea casei tale sau a altor obiecte care devin centrul vieţii tale?
 • Nu cumva îţi place să îţi arăţi darurile (calităţile) tale, trupeşti sau sufleteşti, prin cuvinte sau acţiuni şi te admiri pentru însuşirile tale?
 • Nu cumva expui exagerat calităţile familiei tale (ale copiilor, soţului, fraţilor) şi îţi place să te lauzi cu însuşirile lor trupeşti sau sufleteşti, cu virtuţile şi reuşitele lor?
 • Nu cumva îţi exprimi părerea sau judecata fără să-ţi fi fost cerută?
 • Nu cumva insişti pe părerea ta, fie că este dreaptă, fie că nu, fără să respecţi şi părerile altora, cu scopul de a fi primită de ceilalţi?
 • Nu cumva nu ai discernământ şi răbdare să asculţi întreaga părere sau gândul interlocutorului tău şi îl întrerupi cu neruşinare?
 • Nu cumva îi desconsideri şi îi batjocoreşti pe cei fără experienţă sau pe cei inferiori ţie ca educaţie sau instruire, ca înfăţişare, sau sub aspect economic?
 • Nu cumva nu ai duhul lepădării de sine sau duhul jertfirii de sine în folosul celorlalţi?
 • Nu cumva eşti foarte insistent, cerând încontinuu explicaţii de la ceilalţi, în probleme pe care le poţi rezolva singur?

Porunca a III-a

„Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert… „

 • Nu cumva te juri pe numele lui Dumnezeu, al Maicii Domnului, pe Sfânta Cruce, pe Sfinţi, fără rost, doar ca să te faci crezut?
 • Nu cumva pui pe alţii să jure spre a crede ceea ce spun?
 • Nu cumva ai încălcat jurământul făcut?
 • Nu cumva n-ai împlinit făgăduinţa făcută lui Dumnezeu sau vreunui sfânt?
 • Nu cumva foloseşti cuvinte din Sfânta Scriptură ca să faci glume simple sau chiar murdare?
 • Nu cumva Îl huleşti pe Dumnezeu sau pe Hristos, sau pe Maica Domnului, sau pe sfinţi, sau Sfintele Taine?
 • Nu cumva dai diavolului pe soţia ta, pe copiii tăi, animalele, uneltele pe care le foloseşti, pe alţi oameni, chiar şi în glumă uneori?
 • Nu cumva obişnuieşti cu motiv sau fără să-ţi blestemi copiii sau pe alţi oameni?

Porunca a IV-a

„Şase zile lucrează şi-ţi fă toate treburile tale; ziua a saptea este ziua de odihnă a Domnului Dumnezeului tău… ”

 • Nu cumva duminicile şi sărbătorile mari lipseşti de la biserică?
 • Nu cumva atunci când mergi la biserică nu urmăreşti de la început până la sfârşit Sfânta Liturghie, adică nu cumva mergi târziu sau pleci înainte de a se termina?
 • Nu cumva atunci când mergi la biserică nu participi cu atenţie şi evlavie la Sfânta Liturghie, ci uneori vorbeşti şi-i deranjezi pe ceilalţi, mai ales în timpul vreunei taine sau slujbe (la Botez sau la Cununie, la parastas)?
 • Nu cumva munceşti duminica sau în sărbătorile mari sau îi obligi pe lucrătorii tăi să muncească atunci?

Să ştii că, precum spune Sfântul Cosma Etolianul: „ Câştigul care se face duminica este afurisit şi blestemat şi [cu el] băgaţi foc şi blestem în casa voastră, iar nu binecuvântare”.

 • Nu cumva nu te pregăteşti în aceste zile, duminici şi sărbători mari, cu înfrânare, ca să mergi la biserică?
 • Nu cumva zilele de odihnă din sărbători nu le închini lui Dumnezeu sau nu te odihneşti, ci iroseşti timpul?
 • Nu cumva nu posteşti miercurea şi vinerea, în lipsa vreunui motiv serios de sănătate?

Să ştii că miercuri este ziua în care L-au legat evreii pe Hristos, iar vineri este ziua răstignirii Sale.

 • Nu cumva nu te împărtăşeşti frecvent, ci doar de două-trei ori pe an, şi atunci fără pregătirea sufletească necesară?

Să ştii că evitând Sfânta Împărtăşanie îţi lipseşti sufletul de hrana cea cerească, de Trupul şi Sângele lui Hristos, care mântuieşte, salvează, iartă păcatele şi tămăduieşte sufletul şi trupul. Nu ignora faptul că depărtarea de dumnezeiasca Împărtăşanie şi de Taina cea miluitoare a Spovedaniei te aşază încet sub lucrarea şi înrâurirea satanei.

 • Nu cumva nu te spovedeşti, spunând, din neştiinţă: „n-am facut nimic rău” sau din gând rătăcit: „e acelaşi lucru să le zic înaintea icoanei”, sau din obrăznicie: „astea-s poveştile popilor, vezi să nu fie!”?
 • Nu cumva din plictiseală nu te împotriveşti şi nu te lupţi cu gândurile rele şi păcătoase, pe care ţi le dă diavolul, ci te dedai lor şi te îndulceşti de cugetarea lor şi faci înţelegere cu ele în inima ta, spre a le împlini în faptă la momentul potrivit?

Porunca a V-a

„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să trăieşti ani mulţi şi să-ţi fie bine în pământul acela, pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l dă lie”

1. Pentru copii

 • Nu cumva nu arăţi respectul cuvenit, datorata dragoste, cinstea şi ascultarea faţă de părinţii tăi?
 • Nu cumva le răspunzi în faţă, sau te porţi necuviincios, sau îi înjuri, sau chiar ridici mâna şi îi loveşti?
 • Nu cumva desconsideri sfaturile lor şi le răspunzi cu neruşinare la orice ţi-ar spune?
 • Nu cumva nu te interesează părerea lor şi, în general, nu te interesează binecuvântarea lor spre bunul mers al oricărei lucrări pe care o faci?
 • Nu cumva nu le mulţumeşti pentru toate cele pe care le-au făcut şi le fac pentru tine?
 • Nu cumva nu-i îngrijeşti sau nu le stai alături în greutăţile şi în nevoile lor?
 • Nu cumva nu îi cercetezi când sunt în boală?
 • Nu cumva, bătrâni fiind, nu te mai interesezi de ei? Sau nu te străduieşti să-i bucuri, sau nu le îngădui slăbiciunile bătrâneţilor?
 • Nu cumva nu faci parastasele părinţilor sau rudelor? Nu cumva nu dai milostenie pentru sufletele lor?

2. Pentru părinţi

 • Nu cumva nu te îngrijeşti pentru buna creştere a copiilor tăi, sufletească şi trupească?
 • Nu cumva nu le dai exemplul cel bun de dragoste, de pace, de supunere, de iertare, de bună înţelegere în familie şi nu creezi atmosfera caldă în care să se dezvolte copiii tăi, spre a deveni mădulare sănătoase ale societăţii?
 • Nu cumva din indiferenţă şi din delăsarea de a te îndrepta dai exemplul cel rău copiilor tăi?
 • Nu cumva nu te îngrijeşti de compania copiilor tăi şi nu-i păzeşti de tovărăşiile rele?
 • Nu cumva nu te îngrijeşti de buna lor educaţie şi învăţătură la profesori buni sau de învăţarea vreunei meserii?
 • Nu cumva nu-i înveţi pe copii din fragedă pruncie credinţa ortodoxă şi nu-i alăptezi cu principiile izvorâtoare de viaţă ale credinţei ortodoxe?
 • Nu cumva nu-i sfătuieşti bine pe copiii tăi când greşesc, ci cu exagerata ta îngăduinţă îi laşi necercetaţi în „nevinovatele” lor patimi (părute ţie nevinovate), stimulând astfel un comportament egoist?
 • Nu cumva nu-i înveţi pe copiii tăi să dobândească virtutea iertării (să ceară şi să dea uşor iertare pentru toate), care însoţită cu virtutea milosteniei constituie cea mai de preţ comoară pentru această viaţă şi pentru mântuirea lor? Pe omul iertător şi milostiv Dumnezeu niciodată nu-L părăseşte!
 • Nu cumva nu te îngrijeşti să valorifice creativ şi fără vătămare timpul lor liber?
 • Nu cumva nu le stârneşti interesul asupra temelor sociale, asupra problemelor de viaţă pe care le presupune întemeierea unei familii?
 • Nu cumva nu-i înveţi din timp pe copiii tăi importanţa înfrânării de dinainte de căsătorie, greşeala şi păcatul legăturilor dinaintea căsătoriei şi sfinţenia legăturii cununiei (monogame)?
 • Nu cumva în mod implicit transmiţi copiilor tăi dorinţele tale şi scopurile tale nerealizate?
 • Nu cumva te împotriveşti hotărârii copilului tău de a se afierosi lui Dumnezeu (de a deveni preot, monah) şi foloseşti diferite mijloace pentru a-i împiedica?
 • Nu cumva îl forţezi pe copilul tău să devină preot sau monah, fără ca el să simtă vreo chemare spre acestea, el dorind să aibă familie şi o altă preocupare?
 • Nu cumva îţi presezi copiii cu diferite mijloace (autoritarism, şantaj sentimental) să facă mereu ceea ce vrei tu, chiar şi când este greşit?
 • Nu cumva îi consideri pe copiii tăi ca pe proprietatea ta şi nu ca pe daruri ale lui Dumnezeu, fiind mai întâi copii ai lui Dumnezeu şi mai apoi copii ai tăi?
 • Nu cumva comportamentul tău este nepotrivit pentru copiii tăi? Nu cumva îi înjuri sau îi pedepseşti fără un motiv serios, ca să-ţi verşi nervii, neurmărind educaţia lor?
 • Nu cumva îi consideri pe copii chin şi povară greu de dus?
 • Nu cumva dragostea faţă de copiii tăi este în funcţie de cât răspund ei aşteptărilor tale? Nu cumva nu eşti în stare să te adaptezi şi să accepţi nici o scădere a lor, indiferent de domeniu (de la micile zburdălnicii până la handicapurile fizice sau mentale)?
 • Nu cumva nu te ocupi personal şi cum trebuie de copiii tăi, ci transferi responsabilitatea încredinţând creşterea lor unei „dădace” care nu are credinţă şi vieţuire ortodoxă?
 • Nu cumva consideri pe copii obstacole în realizarea carierei tale sau în calea distracţiei şi comodităţii tale, pentru că educaţia şi creşterea lor necesită efort şi jertfire de sine?
 • Nu cumva zici că-ţi ajunge un copil, având pe deplin o mentalitate lumească asupra acestei teme?
 • Nu cumva faci deosebire între copiii tăi şi contribui la naşterea invidiei între ei?
 • Nu cumva arăţi o dragoste exagerată faţă de copiii tăi şi-i cocoloşeşti, încât neglijezi dragostea datorată soţului (soţiei) tău?

3. Pentru soţi

 • Nu cumva nu te îngrijeşti de soţia ta precum trebuie?
 • Nu cumva nu îi arăţi cuvenita bunăvoinţă şi nu o iubeşti ca pe tine însuţi?
 • Nu cumva o superi, o întristezi, o umileşti sau o subestimezi înaintea altora, considerând-o inferioară ţie?
 • Nu cumva te porţi cu ea autoritar, urât, o înjuri, o loveşti, o desconsideri înaintea copiilor tăi, provocând astfel numeroase probleme şi traume sufleteşti?
 • Nu cumva o maltratezi sexual?

4. Pentru soţii

 • Nu cumva nu-ţi asculţi bărbatul şi desconsideri părerea lui, făcând doar ce vrei tu?
 • Nu cumva nu rabzi când este nervos, ci îl contrazici, fără să aştepţi să-i treacă mânia şi să-i spui apoi ce vrei, ca o femeie înţeleaptă?
 • Nu cumva cu trecerea timpului nu-i mai arăţi afecţiunea şi interesul pe care le aveai înainte?

5. Pentru ambii soţi

 • Nu cumva ignori faptul că cununia este binecuvântarea lui Dumnezeu şi cinstire pentru soţi?
 • Nu cumva prin diferite mijloace vă feriţi de naşterea de copii?
 • Nu cumva ignoraţi faptul că prin cununie aţi devenit „una”, după porunca lui Dumnezeu, că dragostea voastră trebuie să fie atât de mare şi în aşa fel încât nici o altă dragoste (faţă de părinţi, de copii, de rude) să nu o strice?
 • Nu cumva vă expuneţi problemele, supărările sau divergenţele înaintea copiilor voştri (oricât de mici ar fi), provocându-le traume psihice?
 • Nu cumva nu respectaţi cuvenita înfrânare în duminici, sărbători şi în posturi – de comun acord, desigur, pentru a vă îndeletnici cu postul şi rugăciunea?
 • Nu cumva nu-l iubiţi şi nu-l acceptaţi pe tovarăşul vostru de viaţă aşa cum este, cu scăderile lui, ci vreţi să-l potriviţi propriilor voastre dorinţe şi nevoi şi să-l faceţi unealta voastră supusă?
 • Nu cumva simţiţi uneori regret (şi persistaţi în el) pentru că v-aţi legat prin cununie sau că aţi ales persoana respectivă şi nu alta?
 • Nu cumva nu vă răbdaţi reciproc sau nu vă iertaţi greşelile unul altuia?
 • Nu cumva invidia voastră strică pacea familiei şi cârtiţi unul împotriva altuia?
 • Nu cumva nu cinstiţi sau nu iubiţi părinţii sau rudele celuilalt?
 • Nu cumva nu cinstiţi pe duhovnicii voştri sau pe preoţi, pe episcopi, pe monahi, ci dimpotrivă, îi subestimaţi?
 • Nu cumva cârtiţi împotriva lor, vă comportaţi necuviincios cu aceştia, îi judecaţi, căzând astfel în păcatul grav al judecării şi, mai grav, al judecării preoţilor?
 • Nu cumva refuzaţi să faceti ascultare de duhovnic, ci preferaţi să faceţi în toate voia voastră?
 • Nu cumva nu-l cinstiţi pe sfântul vostru ocrotitor al cărui nume îl purtaţi?
 • Nu cumva prin viaţa păcătoasă îl întristaţi pe îngerul vostru păzitor?
 • Nu cumva nu arătaţi cuvenitul respect faţă de învăţătorul, de profesorul vostru, de superiorul vostru, din ingratitudine, din complexul de inferioritate, din invidie sau din egoism?
 • Nu cumva nu arătaţi recunoştinţă faţă de binefăcătorii voştri sau, mai grav, răspundeţi cu ingratitudine la binele făcut de ei, oricât de mică le-ar fi binefacerea?
 • Nu cumva tu însuţi faci binele în mod interesat, cu un scop anume, aşteptând răsplată şi mulţumire de la cel ajutat?

Porunca a VI-a

„Să nu ucizi!”

 • Nu cumva, cu voie sau fără de voie, te-ai făcut ucigaş?
 • Nu cumva, prin cuvintele tale, prin acuzaţiile (intrigile) tale, ai fost cauza pentru care s-a făcut altul ucigaş?
 • Nu cumva ai stârnit, ai îndemnat sau ai ajutat la o astfel de faptă?
 • Nu cumva îţi doreşti să sufere altul ori te bucuri de nenorocirea lui?
 • Nu cumva ţii vrăjmăşie, răutate, ură către alţii şi aştepţi clipa să te răzbuni, în loc să ierţi?
 • Nu cumva nu-i ierţi pe cei care te-au nedreptăţit sau te-au rănit sau ţi-au făcut vreun rău? Nu cumva nu ierţi pe vrăjmaşul tău şi nu ceri cu uşurinţă iertare?
 • Nu cumva i-ai îndepărtat pe săracii care îţi stăteau aproape, umilindu-i şi adresându-le cuvinte urâte?
 • Nu cumva ai facut avort sau ai dat altei femei plante ori medicamente ca să lepede pruncul sau ai acţionat prin alte mijloace pentru acelaşi scop?
 • Nu cumva ai bruscat vreo gravidă sau i-ai cauzat greutăţi de orice fel ca să piardă pruncul sau ai obligat-o să avorteze vreun copil nelegitim?
 • Nu cumva ai sfătuit pe careva să meargă la doctor pentru avort şi te-ai făcut autor moral al uciderii?
 • Nu cumva ai dat sfaturi pentru evitarea sarcinii şi ai intervenit în lucrarea vieţii aşa cum a hotărât-o Dumnezeu?
 • Nu cumva l-ai abandonat sau l-ai expus pericolului pe pruncul tău?
 • Să ştii că după Marele Vasile cea care a abandonat pruncul cade sub acuzaţia de ucidere.
 • Nu cumva în mod intenţionat ai amputat vreun membru al tău sau al altuia?
 • Nu cumva eşti scandalagiu şi-i pui pe alţii să se certe, să se bată, chiar şi numai pentru a te distra?
 • Nu cumva eşti agresiv şi te mânii şi te tulburi uşor, şi-ţi place să te cerţi până şi pentru lucruri mărunte?
 • Nu cumva te-ai mâniat pe cineva şi l-ai certat pe nedrept şi nu din dragoste?
 • Nu cumva te-ai certat cu cineva sau ai lovit pe cineva?
 • Nu cumva te-ai blestemat singur sau pe altul ai blestemat?
 • Nu cumva nu te-ai îngrijit şi ai transmis vreo boală contagioasă?
 • Nu cumva din cauza îmbuibării, a beţiei sau plăcerilor trupeşti ai provocat, ţie sau altuia, vreo boală?
 • Nu cumva eşti robit patimii fumatului şi îţi alterezi atât sănătatea ta, cât şi pe a celor din jur?
 • Nu cumva ai luat sau iei droguri (LSD, opiu, heroină, cocaină, extasy) care distrug viaţa, ucigând astfel sufletul pentru care S-a răstignit Hristos?
 • Nu cumva ai îndemnat pe alţii la consumul de droguri?
 • Nu cumva faci comerţ cu droguri, pentru un câştig uşor, ignorând că astfel te faci ucigaş al fraţilor tăi?
 • Nu cumva ai luat alte substanţe aşa-zis nedăunătoare, calmante, marijuana, haşiş, întărind astfel tiranica patimă care afectează grav sănătatea trupului, pacea sufletului, dar şi starea familiei?
 • Nu cumva eşti robit groaznicei patimi a beţiei, care calcă în picioare demnitatea ta şi cinstea familiei tale, care te conduce spre moarte lentă, dar sigură?
 • Nu cumva obişnuieşti să mergi prin localuri (cârciumi, discoteci, baruri, cabarete), locuri de naştere a necuviinţei, a vieţii imorale şi materialiste, care conduc la alcoolism, la dependenţă de droguri, la goana după câştigurile uşoare şi ilegale şi la fapte care degradează personalitatea şi provoacă lenea?

Porunca a VII-a

„Să nu fii desfrânat!”

 • Nu cumva ai păcătuit cu cineva căsătorit(ă) – sau tu fiind căsătorit(ă) – şi te-ai făcut adulter(ă)?
 • Nu cumva te-ai desfrânat cu cineva necăsătorit, rudă sau nu?
 • Nu cumva ai lăsat pe careva gravidă şi ai abandonat-o, forţând-o astfel să facă avort, adică ucidere?
 • Nu cumva te masturbezi?
 • Nu cumva ai avut vreo relatie homosexuală?
 • Nu cumva ai avut vreo legătură cu vreun animal?
 • Nu cumva te-ai unit cu femeia ta peste fire?
 • Nu cumva ai avut legături trupeşti înainte de cununie?
 • Nu cumva te împodobeşti exagerat pentru a provoca?
 • Nu cumva admiri exagerat pe careva sau pofteşti pe careva, bărbat sau femeie, şi astfel întreţii patima desfrânării şi a iubirii de trup în sufletul tău?
 • Nu cumva ai fost vreodată mijlocitor al unei legături nepermise, pentru a cădea alţii în desfrânare?
 • Nu cumva ai scris scrisori anonime mincinoase, cu scopul de a strica căsnicia, logodna sau înţelegerea dintre doi oameni?
 • Nu cumva îţi face plăcere şi obişnuieşti să te uiţi la imagini pornografice, erotice (filme, spectacole, reprezentaţii în localuri de noapte, reviste, pagini de internet)?

Porunca a VIII-a

„Să nu furi!”

 • Nu cumva ai furat sau furi lucruri străine?
 • Nu cumva ai cumpărat lucruri furate?
 • Nu cumva ai luat din lucrurile fratelui tău sau ale altei rude, nedreptăţindu-l?
 • Nu cumva eşti hoţ în meseria ta (furi la cântar, înşeli la cantitate, prezinţi supraevaluat, în mod mincinos, produsele tale, îţi însuşeşti bani sau bunuri ale altora sau ale firmei unde lucrezi)?
 • Nu cumva ai mutat hotarul pământului tău, furând de la vecini?
 • Nu cumva ai falsificat acte sau ai ascuns acte?
 • Nu cumva ai falsificat vreodată semnătura cuiva pentru a-ţi însuşi bunuri sau bani ce nu-ţi aparţineau?
 • Nu cumva deschizi scrisori străine?
 • Nu cumva ai furat animale sau ai tăiat copaci ai altora sau ai cules roadele altora?
 • Nu cumva ai găsit vreun lucru care nu-ţi aparţine şi nu l-ai înapoiat proprietarului (bani, bunuri ş.a.)?
 • Nu cumva ai împrumutat bani, unelte, alte bunuri şi nu le-ai înapoiat proprietarului?
 • Nu cumva tragi cu urechea, ca să foloseşti cele auzite în scopuri rele (calomniere, înşelăciune, autojustificare ş.a.)?
 • Nu cumva joci cărţi sau iei parte la jocuri de noroc şi îţi nedreptăţeşti astfel familia?

Porunca a IX-a

„Să nu dai mărturii mincinoase asupra aproapelui tău!”

 • Nu cumva ai minţit sau ai pus pe altul să mintă pentru vreun câştig?
 • Nu cumva spui minciuni pentru a te justifica, pentru a nu te mustra pe tine şi a te pocăi?
 • Nu cumva spovedania ta nu este directă şi sinceră, ci îi judeci pe ceilalţi, aruncând vina păcatelor tale pe alţii?
 • Nu cumva minţi pentru a nu primi vreo responsabilitate sau vreo muncă pe care eşti dator să o faci?
 • Nu cumva ai calomniat pe cineva, pentru a-l păgubi, sau umili, sau defăima?
 • Nu cumva flatezi pe alţii cu laude mincinoase, pentru a-ţi asigura stima lor sau pentru oarecare foloase?
 • Nu cumva te arăţi cu două feţe, pentru a câştiga favoarea sau aprobarea unora?
 • Nu cumva eşti suspicios şi dai crezare suspiciunilor tale faţă de ceilalţi?
 • Nu cumva te preocupi şi urmăreşti în amănunt viaţa altora, dincolo de ceea ce implică datoria şi dragostea faţă de ei?
 • Nu cumva eşti stăpânit de duhul curiozităţii şi ai răul obicei să întrebi continuu, fără discernere, despre problemele personale ale altora?
 • Nu cumva vorbeşti mult, căzând adesea în păcatul judecării celorlalţi?
 • Nu cumva te dedai la a lua în glumă, a ironiza, a măscări (imita), a-i lua în râs pe ceilalţi, plecând de la greşelile lor, de la slăbiciunile lor trupeşti sau sufleteşti?
 • Nu cumva obişnuieşti să retransmiţi informaţii sau secrete ale altora încredinţate numai ţie, provocând astfel certuri şi vrăjmăşii între confraţii tăi?
 • Nu cumva primeşti (sau dai) mită sau primeşti bani sau mici „atenţii” la serviciu, sau iei „comisioane”, depăşindu-ţi atribuţiile, sau soliciţi servicii în schimbul celor oferite de tine, dar care sunt de datoria ta şi pentru care iei salariu?

Porunca a X-a

„Să nu pofteşti nimic din cele ce sunt ale aproapelui tău. „

 • Nu cumva ai poftit la femeie străină (sau bărbat), fiindu-ţi rudă sau nu?
 • Nu cumva ai invidiat reuşita altuia sau ai râvnit la bunurile sale?
 • Nu cumva te stăpânesc tristeţea şi deprimarea din cauză că altul îţi este înainte sau că excelează în ceva şi te simţi pus în umbră?
 • Nu cumva eşti muncit de supărare, de amar împotriva cuiva şi cauţi mijloace să îl micşorezi sau să îl desconsideri în faţa celorlalţi? Nu cumva faţă de acela te porţi cu duritate, fără duhul păcii?
 • Nu cumva iubirea de plăcere şi aplecarea către viaţa de confort te fac să-ţi compari mereu felul de viaţă cu al altora mai bogaţi decât tine?
 • Nu cumva, în timp ce te plângi de sărăcia ta, arunci cele ce-ţi prisosesc (din mâncare şi altele) sau faci alte feluri de risipă, pentru a semăna cu cei mai înstăriţi ca tine?
 • Să ştii că cele prisositoare aparţin celor săraci: cel ce are două haine să dea celui ce nu are şi cel ce are bucate să facă asemenea.
 • Nu cumva felul tău de viaţă este provocator şi preţios şi constituie pricină de sminteală fratelui tău care petrece în strâmtorări?
 • Nu cumva din iubire de slavă soliciţi primul loc (în colectiv, în întruniri, în familie) sau demnităţi care nu ţi se potrivesc?

Cele şapte păcate de moarte şi patimile ce izvorăsc din acestea

1) MÂNDRIA: Slava deşartă, lăudăroşenia, trufia, nesupunerea, batjocura, ipocrizia, invidia ş.a.

2) IUBIREA DE ARGINŢI: Lăcomia, nemilostivirea, împietrirea inimii, furtul, răpirea, minciuna, nedreptatea, viclenia, sperjurul, simonia, ierosilia, înşelarea ş.a.

3) DESFRÂNAREA: Adulterul, sodomia, zoofilia, pedofilia, violul, malahia, incestul, neruşinarea, orbirea minţii, lipsa conştiinţei, necredinţa ş.a.

4) INVIDIA: uneltirea, vrăjmăşia, bucuria de rău, cearta, osândirea, înşelăciunea, trădarea, uciderea, ingratitudinea, tristeţea la binele altuia ş.a.

5) LĂCOMIA PÂNTECELUI: lăcomia, beţia, risipa, iubirea de plăcere, senzualitatea ş.a.

6) MÂNIA: Blasfemia, ura, amintirea răului, cearta, sperjurul, blestemul, înjurătura, controversa, uciderea ş.a.

7) LENEA (Akedia): micimea de suflet, moleşeala, tristeţea şi indiferenţa faţă de binele ce-l poţi face, dezvinovăţirea păcatelor, deznădejdea, necredinţa, indolenţa şi lipsa faptelor bune.