– Grupele de elevi

GRUPA I

Nr. crt. Numele şi prenumele elevului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

GRUPA A II-A

Nr. crt. Numele şi prenumele elevului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

 

GRUPA I

 Nr. crt.  Numele şi prenumele elevului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

GRUPA A II-A

 Nr. crt.  Numele şi prenumele elevului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

GRUPA A III-A

 Nr. crt.  Numele şi prenumele elevului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.